logo_controlsystem

Polityka prywatności

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, które wejdą w życie dnia 25 maja 2018 r, informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Maciej Sawicki „CONTROL SYSTEM”
ul. Latwisa 29, 60-408 Poznań
NIP 9720557149
+48 607287870
e-mail: biuro@control-system.pl
zwana dalej Administratorem.

INFORMUJEMY IŻ:

 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres e-mail: biuro@control-system.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • marketing usług lub produktów Administratora, w tym obsługa zapytania, wysyłanego przez formularz kontaktowy, dostępny na stronie
  • przekazywanie informacji handlowych,
  • realizacja umów zawartych z Panem/Panią,
  • budowanie listy kooperantów i dostawców,
  • dodawania nowych kontrahentów do systemu zarządzania CRM, a przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie sprawnej organizacji Administratora, i będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, gwarancji/rękojmi i dalej przez okres niezbędny do ochrony roszczeń Administratora/obrony Administratora przed roszczeniami dochodzonymi przez Pana/Panią,
 4. Pana/Pani dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem tych, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną,
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolnie udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą można w każdym czasie cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Administrator może również przetwarzać dane w usprawiedliwionych celach Administratora, jakim jest w szczególności marketing bezpośredni produktów i usług.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym w celu obsługi Państwa zapytania i ew. zawarcia umowy oraz realizacji umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania lub zakończenie stosunku cywilnoprawnego z Administratorem oraz brak możliwości przesłania czy przekazywania informacji
handlowych/marketingowych.

Strona główna

Kontakt

Control System
ul. Stanisława Latwisa 29
60-408 Poznań

NIP: 972-055-71-49
REGON: 634643490

tel. +48 61 667 57 57
tel. +48 607 778 081
fax. +48 61 649 13 26

biuro@control-system.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi najwyższej jakości. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich uzycie.

close